Top firme din Gaesti, Judetul Dambovita dupa cifra de afaceri

Cifra de afaceri din Gaesti, Judetul Dambovita: 4,5 Miliarde lei (1 Miliarde euro)

Lista firme

1.
ARCTIC SA
Str. 13 DECEMBRIE 210, Gaesti, Judetul Dambovita
3,8 Miliarde lei (863,6 milioane euro)
2.
ELUNOS S.R.L.
Str. ACAD. SERBAN CIOCULESCU 90, Gaesti, Judetul Dambovita
71,7 milioane lei (16,3 milioane euro)
3.
MECANPETROL SA
Sos. BUCURESTI-PITESTI KM 70, Gaesti, Judetul Dambovita
49,2 milioane lei (11,2 milioane euro)
4.
KELONG ELECTRICAL APPLIANCES SRL
Sos. Bucuresti-Pitesti 70, Gaesti, Judetul Dambovita
47,4 milioane lei (10,8 milioane euro)
5.
TRICO POINT SRL
Str. 13 DECEMBRIE 206, Gaesti, Judetul Dambovita
31,8 milioane lei (7,2 milioane euro)
6.
STANOIU SRL
Str. ARMATEI 7, Gaesti, Judetul Dambovita
22,6 milioane lei (5,1 milioane euro)
7.
PROLOGIC INSTANT S.R.L.
Str. LIBERTATII 27, Gaesti, Judetul Dambovita
20,9 milioane lei (4,7 milioane euro)
8.
EMA SRL
Str. 1 DECEMBRIE 62, Gaesti, Judetul Dambovita
20,7 milioane lei (4,7 milioane euro)
9.
MARPROD S.R.L.
Str. 13 DECEMBRIE 196, Gaesti, Judetul Dambovita
18,1 milioane lei (4,1 milioane euro)
10.
DAVID TSC S.R.L.
Str. NICOLAE TITULESCU 22, Gaesti, Judetul Dambovita
16,9 milioane lei (3,8 milioane euro)
11.
DELTA PRIMO S.R.L.
Str. PROGRESULUI 23, Gaesti, Judetul Dambovita
15,6 milioane lei (3,5 milioane euro)
12.
EMPIRION SRL
Str. 13 DECEMBRIE 98, Gaesti, Judetul Dambovita
14,8 milioane lei (3,4 milioane euro)
13.
AGREWEST S.R.L.
Str. GEORGE COSBUC 10, Gaesti, Judetul Dambovita
13 milioane lei (3 milioane euro)
14.
GENIUS SPEDITION S.R.L.
Str. NICOLAE BALCESCU 67, Gaesti, Judetul Dambovita
12,5 milioane lei (2,8 milioane euro)
15.
NEW SILVA S.R.L.
Str. TRANDAFIRILOR 59, Gaesti, Judetul Dambovita
11,6 milioane lei (2,6 milioane euro)
16.
TEHNINVEST S.R.L.
Str. GHEORGHE NICOLESCU 32A, Gaesti, Judetul Dambovita
10,8 milioane lei (2,4 milioane euro)
17.
RODIV SRL
Str. 1 DECEMBRIE 210, Gaesti, Judetul Dambovita
10,6 milioane lei (2,4 milioane euro)
18.
MASTERMOB ART S.R.L.
Str. GHEORGHE NICOLESCU 32 A, Gaesti, Judetul Dambovita
10 milioane lei (2,3 milioane euro)
19.
COMPREST SILVA SRL
Str. TRANDAFIRILOR 59, Gaesti, Judetul Dambovita
8,9 milioane lei (2 milioane euro)
20.
ŞTEF ŞI REBECA TRANS S.R.L.
Str. UNIRII -, Gaesti, Judetul Dambovita
8 milioane lei (1,8 milioane euro)